PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Nông dân điều khiển máy bay đi phun thuốc sâu


Loading...

NGƯỜI HÀ TĨNH PHUN THUỐC SÂU BẰNG MÁY BAY

Bà con nông dân huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh điều khiển máy bay đi phun thuốc quanh ruộng, người hà tĩnh giỏi quá.


Nguồn: Vũ Bắc

Loading...

Không có nhận xét nào: