PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Hãy nói cảm giác của bạn khi nhìn vào bức ảnh này ...


Loading...

Một bức ảnh đẹp luôn nằm đúng tư thế
Nhưng mốt số vẫn phá vỡ quy luật đó
Bạn sinh ra là một nguyên bản, đừng chết như một bản sao!

Nguồn : Đỗ Vũ/Sony Alpha Việt Nam]

Loading...

Không có nhận xét nào: