PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Nếu Tổ Quốc cần thì cô lô nhuê cũng xung phong lên đường nhập ngũ


Loading...

Nếu Tổ Quốc cần thì cô lô nhuê cũng xung phong lên đường nhập ngũ 😉.
- A đi đi nếu đứa nào bắt nạt nhớ mang TỎI ra trừ tà ma quỷ nhé.
- Vợ con ở nhà để em lo yên tâm nhé.Cre : Hiếu Phạm

Loading...

Không có nhận xét nào: