Thứ Năm, tháng 3 08, 2018

Vào những phút cuối cùng của ngày 8/3 thì ở đâu đó vẫn còn có những người đang phải chống chọi với nghịch cảnh

Loading...

Vào những phút cuối cùng của ngày 8/3 thì ở đâu đó vẫn còn có những người đang phải chống chọi với nghịch cảnh, cảm giác như đang cố hít nốt những luồng oxi cuối cùng luôn.

Thầm nghĩ chắc cô ấy đang vất vả dọn nhà lắm, toan xô cửa xông vào giải cứu thì lại thôi vì tài hèn sức mọn. Chỉ dám quay lại để anh em xem. Mà biết thương hơn những người phụ nữ của mình 😌😌


[Clip: Vô Danh]
Загрузка...

0 nhận xét: