Thứ Bảy, tháng 4 21, 2018

Biển người đổ về Đền Hùng ngày khai hội

Loading...

Mặc dù chưa đến ngày chính thức của hội của Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày hôm nay khai hội dòng người khắp cả nước đã đổ về Đền Hùng. Nối đi lên đền chính đã tắc ngẽn, biển người không chen nổi...


Video : Gr Bien19.biz
Khung tìm kiếm PHIMCLIP hay và NÓNG
Загрузка...

0 nhận xét: