Thứ Ba, tháng 4 24, 2018

Chuyện đi làm sim ở một góc nhìn khác

Loading...

CHUYỆN ĐI LÀM SIM Ở MỘT GÓC NHÌN KHÁC.

Các anh, chị, cô, gì, chú, bác mệt mỏi, khó chịu nhưng cũng rất nên thông cảm cho người phục vụ như bọn em. Em đâu có làm gì nên tội, mấy nay cũng mệt nhoài từ sáng đến tối.

24/4 Không khóa sim đâu, mọi người bảo giúp ai chưa biết. Để mọi người thư thả thì đi cho đỡ mệt.

Ảnh: Hùng Nguyễn
Khung tìm kiếm PHIMCLIP hay và NÓNG
Загрузка...

0 nhận xét: