Thứ Tư, tháng 4 25, 2018

Cuộc trò chuyện với thành viên tâm huyết nhất trong bang Thánh Đức Chúa Trời

Loading...

TRÒ CHUYỆN GIAO LƯU VỚI GƯƠNG MẶT TÂM HUYẾT NHẤT CỦA BANG "ĐỨC CHÚA TRỜI"

"Trái đất này thực ra là 1 nhà tù, tất cả các linh hồn loài người đều là phạm nhân... vậy nên nếu linh hồn ai cũng như nhau, thì ta việc gì phải thờ khấn, nên bát hương gia tiên không đập đi thì để làm gì ..." ???
- member Đức Chúa trời said...


[share : Thịnh Nghê] / 26/4/2018
Khung tìm kiếm PHIMCLIP hay và NÓNG
Загрузка...

0 nhận xét: