Thứ Ba, tháng 4 24, 2018

Những người nhẹ dạ cả tin hãy đề phòng với Hội Thánh Đức Chúa Trời

Loading...
ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ HẠ PHÀM VÀ ĐẾN THĂM TỪNG NHÀ ĐỂ THU PHỤC.

Tất cả mọi người chú ý, thông báo cho người nhà. Nhất là những người chưa rõ về hội này và nhẹ dạ cả tin.

Khung tìm kiếm PHIMCLIP hay và NÓNG
Загрузка...

0 nhận xét: