Để kiếm được 5 triệu như thế này thì gọi là dễ hay khó?
[Thách đố bàn nhậu]
Để kiếm được 5 củ thì như này là dễ hay khó ạ? uống thế nào mà càng uống nhìn càng xinh ra nhỉ.


[share : khả hy]

Nhận xét

Tất cả thương hiệu, hình ảnh và bản quyền của bên thứ ba được sử dụng trên trang này được sử dụng cho mục đích so sánh, đánh giá. Đây là diễn đàn công khai đưa ra bình luận của người dùng về các bộ phim và các dịch vụ được lựa chọn. Do đó các quan điểm đưa ra không phải là phản ánh của Phimhay.pro.

Phimhay.pro là nền tảng cộng đồng đánh giá phim. Chúng tôi không chiếu phim trên Phimhay.pro