Seri những phát ngôn gây sốc của cô giáo tiếng Anh chửi nhau với học sinhSeri những phát ngôn gây sốc của cô giáo chửi học viên như hát hay.
Chưa bao giờ là hết hot.


Ảnh: Tùng Trần

Nhận xét

Tất cả thương hiệu, hình ảnh và bản quyền của bên thứ ba được sử dụng trên trang này được sử dụng cho mục đích so sánh, đánh giá. Đây là diễn đàn công khai đưa ra bình luận của người dùng về các bộ phim và các dịch vụ được lựa chọn. Do đó các quan điểm đưa ra không phải là phản ánh của Phimhay.pro.

Phimhay.pro là nền tảng cộng đồng đánh giá phim. Chúng tôi không chiếu phim trên Phimhay.pro