Va nhau ngoài phố, anh đi xe máy đấm vỡ cả cửa kính để lôi a taxi ra đấm cho rách hết áo...
VA NHAU NGOÀI PHỐ, ANH ĐI XE MÁY ĐẤM RÁCH CẢ ÁO ANH TAXI

Vụ va chạm giao thông xảy ra ở đầu phố Triều Khúc Nguyễn Trãi Thanh Xuân
Nam thanh niên đi xe máy đấm vỡ cả cửa kính để lôi a taxi ra đấm cho rách hết áo...


Nguồn: Ng Duy Nguyện

Nhận xét

Tất cả thương hiệu, hình ảnh và bản quyền của bên thứ ba được sử dụng trên trang này được sử dụng cho mục đích so sánh, đánh giá. Đây là diễn đàn công khai đưa ra bình luận của người dùng về các bộ phim và các dịch vụ được lựa chọn. Do đó các quan điểm đưa ra không phải là phản ánh của Phimhay.pro.

Phimhay.pro là nền tảng cộng đồng đánh giá phim. Chúng tôi không chiếu phim trên Phimhay.pro