PHÙ HỢP CHO BẠN

Loading...

Có những đứa sợ tiêm đến mức thà chết chứ nhất quyết không chịu tiêm


Loading...

CÓ NHỮNG ĐỨA SỢ TIÊM ĐẾN MỨC THÀ CHẾT CHỨ NHẤT QUYẾT KHÔNG CHỊU TIÊM

P:/s: Chắc chỉ muốn tiêm cho người khác thôi còn nó không muốn người khác tiêm cho nó đâu :))


Video:Thanh Kevin's

Loading...

Không có nhận xét nào: