Thứ Năm, tháng 6 14, 2018

Lên xe Grab là phải chào tài xế nếu không là sẽ bị chửi cho SML

Loading...

Giờ đi grab lên xe phải chào hỏi nha các bác. Không là có chuyện ngay đấy

Kẻ 8 lạng người 1 cân, chã bên nào thua bên nào. Khô héo lời.


< nguồn : Phuc Truong >
Загрузка...

0 nhận xét: