Thứ Năm, tháng 6 14, 2018

Ông thần đầu đã bự còn bơi lội còn ẩu vl. Cứ mang đầu thử độ cứng của kính

Loading...

BƠI NHANH QUÁ ĐẬP ĐẦU VÀO KÍNH MAY MÀ CẤP CỨU KỊP THỜI

Ông thần đầu đã bự còn bơi lội còn ẩu vl. Cứ mang đầu thử độ cứng của kính hay cục sủi hoài.
Tháng nào củng mất khối tiền mua bông băng để cấp cứu cho nó.


< nguồn : phong nguyen / gr ksc>
Загрузка...

0 nhận xét: