Các cặp đôi Hoa Ngư liên tục chia tay như chảy hội ...Tháng 7-8 có vẻ như là tháng chia tay khi mà liên tục các cặp đôi Hoa Ngữ liên tục công bố 'đường ai nấy đi' như Nghê Ni và Tỉnh Bách Nhiên, Hám Thanh Tử và Kỉ Lăng Trần, Âu Hào và Mã Tư Thuần. Hôm nay phòng làm việc của Cẩm Mịch Dương Tử cũng đã công bố chia tay Tần Tuấn Kiệt.

Hiện tại vẫn còn một vài cặp vẫn đang quen nhau, còn có hạnh phúc hay không thì tôi không biết :)))

Cư dân mạng đang đoán xem tiếp đến sẽ là cặp nào chia tay. Liệu Đường Yên và La Tấn, Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân, Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng hay Phạm Băng Băng và Lý Thần


Nhận xét

Tất cả thương hiệu, hình ảnh và bản quyền của bên thứ ba được sử dụng trên trang này được sử dụng cho mục đích so sánh, đánh giá. Đây là diễn đàn công khai đưa ra bình luận của người dùng về các bộ phim và các dịch vụ được lựa chọn. Do đó các quan điểm đưa ra không phải là phản ánh của Phimhay.pro.

Phimhay.pro là nền tảng cộng đồng đánh giá phim. Chúng tôi không chiếu phim trên Phimhay.pro