Chẳng ai được chọn nơi mà mình sinh ra cả ...
Chẳng ai được chọn nơi mà mình sinh ra cả ...

Muốn gom hết bọn chăn dắt này lại thả xuống biển làm mồi cho cá mập...Nhìn thấy mà không làm gì được, cảm thấy buồn quá...

Nhận xét

Tất cả thương hiệu, hình ảnh và bản quyền của bên thứ ba được sử dụng trên trang này được sử dụng cho mục đích so sánh, đánh giá. Đây là diễn đàn công khai đưa ra bình luận của người dùng về các bộ phim và các dịch vụ được lựa chọn. Do đó các quan điểm đưa ra không phải là phản ánh của Phimhay.pro.

Phimhay.pro là nền tảng cộng đồng đánh giá phim. Chúng tôi không chiếu phim trên Phimhay.pro