Chỉ vì chúng ta không hợp màu lông mà em lại bỏ anh đi theo thằng đen ...
Chỉ vì chúng ta không hợp màu lông mà em lại bỏ anh đi theo thằng đen ...

Em à! Anh sẽ nhớ mãi bộ lông dày đen là mượt mà và những chỗ lông trắng loang lổ của em. Bây giờ e đã được đeo chuông của người ta rồi, không có em không \biết a sống sao?


Nguồn: Tuấn Nguyễn/ Đảo Mèo

Nhận xét

Tất cả thương hiệu, hình ảnh và bản quyền của bên thứ ba được sử dụng trên trang này được sử dụng cho mục đích so sánh, đánh giá. Đây là diễn đàn công khai đưa ra bình luận của người dùng về các bộ phim và các dịch vụ được lựa chọn. Do đó các quan điểm đưa ra không phải là phản ánh của Phimhay.pro.

Phimhay.pro là nền tảng cộng đồng đánh giá phim. Chúng tôi không chiếu phim trên Phimhay.pro
x