Dòng người cứ đi, bà nghe điện thoại cứ kệ bà


Loading...
GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY

Dòng người cứ đi, bà nghe điện thoại cứ kệ bà

Luật bảo tham gia giao thông không được nghe điện thoại. Giờ bà mày có điện thoại bà mày dừng không tham gia giao thông để nghe điện thoại có được không? :))

Ảnh : Nguyễn Hiếu

Nhận xét