Thứ Sáu, tháng 8 10, 2018

Hết hồn với nghệ thuật make up bây giờ

Loading...

THẾ GIỚI NÀY GIỜ TOÀN GIẢ DỐI

Make up giờ có thể biến răng hô thành hết hô, môi dày thành môi mỏng nữa.

P/s: Chắc thời giờ chỉ co mình ra ngoài cứ mang cái mặc mộc trơ ra. Tô tí son môi là xong. ... Biểu sao ra ngoài nhìn ngts đẹp thế


Khung tìm kiếm PHIMCLIP hay và NÓNG
Загрузка...

0 nhận xét: