Khi bạn đang đi bão nhưng chợt nhận ra là đang trốn nợ bao lâu nay mà quên mất
Khi bạn đang đi bão nhưng chợt nhận ra là đang trốn nợ bao lâu nay mà quên mất

P/s: Thần chú Việt Nam vô địch có vẻ không có có tác dụng nữa rồi


Via: Phạm Nam

Nhận xét

Tất cả thương hiệu, hình ảnh và bản quyền của bên thứ ba được sử dụng trên trang này được sử dụng cho mục đích so sánh, đánh giá. Đây là diễn đàn công khai đưa ra bình luận của người dùng về các bộ phim và các dịch vụ được lựa chọn. Do đó các quan điểm đưa ra không phải là phản ánh của Phimhay.pro.

Phimhay.pro là nền tảng cộng đồng đánh giá phim. Chúng tôi không chiếu phim trên Phimhay.pro