Thứ Sáu, tháng 8 10, 2018

Lần sau thấy chuỵ là chúng mày phải dạt hết gọn ra để chuỵ đi à nhá

Loading...

CẢM THẤY KHÔNG CÒN LỜI NÀO ĐỂ DIỄN TẢ

Chị chen vào húc móp xe người ta xong chị bảo: Ai biểu mày đậu gần tao làm gì, không đậu xa tao ra...botay luôn!Nguồn: Tuan Pham
Загрузка...

0 nhận xét: