Lúc nào chúng bay ra đường cho tau xin cái giờ để tau lên cột điện ngồi cho an toàn cái ...Loading...

Lúc nào chúng bay ra đường cho tau xin cái giờ để tau lên cột điện ngồi cho an toàn cái ...

Bao nhiêu vụ chết thê thảm rồi mà vẫn đéo sợ... Có bị làm sao thì cha mẹ chúng mày khổ còn chúng mày thoát một kiếp đần độn...


Nguồn: Cung Hải Đăng

Để HẸN HÒ cho cuộc sống thêm phần vui vẻ, bạn có thể tham gia ➤ HỘI ĐỘC THÂN. Muốn chia sẻ những câu chuyện đầy ý nghĩa, mời các bạn hãy đến với nhóm ➤ CHÂN LÝ SỐNG của chúng tôi.
Loading...