Mẹ là người mãi mãi yêu thương con vô điều kiện ...
Mẹ là người mãi mãi yêu thương con vô điều kiện ...

Mình cũng là người rất thích ăn chè và lúc nhỏ chỉ cần xin là mẹ mình sẽ cho mình tiền ăn chè. Rất đồng cảm với gia đình cô và rất muốn mời gia đình cô đi ăn 1 bữa chè ngon nhất đã nhất.


Video: Hoài Nguyễn

Nhận xét

Tất cả thương hiệu, hình ảnh và bản quyền của bên thứ ba được sử dụng trên trang này được sử dụng cho mục đích so sánh, đánh giá. Đây là diễn đàn công khai đưa ra bình luận của người dùng về các bộ phim và các dịch vụ được lựa chọn. Do đó các quan điểm đưa ra không phải là phản ánh của Phimhay.pro.

Phimhay.pro là nền tảng cộng đồng đánh giá phim. Chúng tôi không chiếu phim trên Phimhay.pro