Nể nhất mấy thằng khán giả đứng rút điện thoại ra quay ...
Nể nhất mấy thằng khán giả đứng rút điện thoại ra quay ...

Mấy ông đứng xem thấy xe chạy qua chỉ biết ngẩn ngơ ngáo ngáo thôi. Nhìn mà méc cười gì đâu. Lỡ có xa tay chắc ngáp luôn quá.

Nhận xét

Tất cả thương hiệu, hình ảnh và bản quyền của bên thứ ba được sử dụng trên trang này được sử dụng cho mục đích so sánh, đánh giá. Đây là diễn đàn công khai đưa ra bình luận của người dùng về các bộ phim và các dịch vụ được lựa chọn. Do đó các quan điểm đưa ra không phải là phản ánh của Phimhay.pro.

Phimhay.pro là nền tảng cộng đồng đánh giá phim. Chúng tôi không chiếu phim trên Phimhay.pro