Như cái nhà trẻ thu nhỏ, đáng yêu quá đi mất
 Như cái nhà trẻ thu nhỏ, đáng yêu quá đi mất

P/s: Làm phát sấp 3 luôn ntn còn đỡ , chứ kiểu nhà nào đag 2 ông nhõi rồi, xong cố nặn thêm cô côg chúa nữa lại tòi phát ra 3 ông nhõi ntn nữa nhờ , chắc khô dòng lệ luôn :)))))))


Nguồn: Trung Ngô

Nhận xét

Tất cả thương hiệu, hình ảnh và bản quyền của bên thứ ba được sử dụng trên trang này được sử dụng cho mục đích so sánh, đánh giá. Đây là diễn đàn công khai đưa ra bình luận của người dùng về các bộ phim và các dịch vụ được lựa chọn. Do đó các quan điểm đưa ra không phải là phản ánh của Phimhay.pro.

Phimhay.pro là nền tảng cộng đồng đánh giá phim. Chúng tôi không chiếu phim trên Phimhay.pro