Nó sắp thành tinh đến nơi rồi!Loading...

Nó sắp thành tinh đến nơi rồi!

May mà là chó...chứ mày là người thì làng xóm mất hết gà...con này không phải thành tinh dâu,tháng cô hồn nhập dấy...


Để HẸN HÒ cho cuộc sống thêm phần vui vẻ, bạn có thể tham gia ➤ HỘI ĐỘC THÂN. Muốn chia sẻ những câu chuyện đầy ý nghĩa, mời các bạn hãy đến với nhóm ➤ CHÂN LÝ SỐNG của chúng tôi.
Loading...