Thứ Bảy, tháng 8 11, 2018

Nông dân điều khiển máy bay đi phun thuốc sâu

Loading...

NGƯỜI HÀ TĨNH PHUN THUỐC SÂU BẰNG MÁY BAY

Bà con nông dân huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh điều khiển máy bay đi phun thuốc quanh ruộng, người hà tĩnh giỏi quá.


Nguồn: Vũ Bắc
Загрузка...

0 nhận xét: