Thứ Bảy, tháng 8 11, 2018

Tháng cô hồn ra đường là cứ phải thế này cho chắc ăn

Loading...
Tháng cô hồn ra đường là cứ phải thế này cho chắc ăn

Ninja xưa thì có ám khí,dao với kiếm
Ninja nay thì đeo súng ak,sự tiến hoá đéo hề nhẹ :))Nguồn: hoàng trần
Загрузка...

0 nhận xét: