Thuốc này, bia này, lại còn cả nốc lần 3 cốc, mày đã hứa với tao như thế nào...?Loading...

CÁI TỘI ĐI ĂN ĐI CHƠI MÀ KHÔNG CHO CHỊ ĐI CÙNG NÀY

Thuốc này, bia này, lại còn cả nốc lần 3 cốc, mày đã hứa với tao như thế nào...?


Shara : Thành Côi

Để HẸN HÒ cho cuộc sống thêm phần vui vẻ, bạn có thể tham gia ➤ HỘI ĐỘC THÂN. Muốn chia sẻ những câu chuyện đầy ý nghĩa, mời các bạn hãy đến với nhóm ➤ CHÂN LÝ SỐNG của chúng tôi.
Loading...