Thuốc này, bia này, lại còn cả nốc lần 3 cốc, mày đã hứa với tao như thế nào...?Loading...

CÁI TỘI ĐI ĂN ĐI CHƠI MÀ KHÔNG CHO CHỊ ĐI CÙNG NÀY

Thuốc này, bia này, lại còn cả nốc lần 3 cốc, mày đã hứa với tao như thế nào...?


Shara : Thành Côi

Để đóng góp THƠ và những dòng STT tâm trạng của chính bạn, các bạn vui lòng vào → DIỄN ĐÀN gửi bài viết sau khi được phê duyệt chúng tôi sẽ đăng lên trang web Chat Đêm. Chúc các bạn luôn có những phút thư giãn thoải mái nhất tại đây!


Loading...