Thương cho chị Hoà, không bõ công thổi phồng mồm trợn má
Nghĩ cũng thương cho chị Hoà, không bõ công thổi phồng mồm trợn má, cuối cùng cũng tiếp đủ lửa cho anh Phượng cháy khét mù ra.

Nhận xét

Tất cả thương hiệu, hình ảnh và bản quyền của bên thứ ba được sử dụng trên trang này được sử dụng cho mục đích so sánh, đánh giá. Đây là diễn đàn công khai đưa ra bình luận của người dùng về các bộ phim và các dịch vụ được lựa chọn. Do đó các quan điểm đưa ra không phải là phản ánh của Phimhay.pro.

Phimhay.pro là nền tảng cộng đồng đánh giá phim. Chúng tôi không chiếu phim trên Phimhay.pro