Thương quá...hai đứa đồng cam cộng khổ
Thương quá...hai đứa đồng cam cộng khổ

Tao biết chứ ,ở với mày ngần ấy năm...tao lạ gì..zồi thì cũng dến lượt tao thôi...tao không thể nhìn bạn tao ra di trên con dường một mình lẻ bóng dược..lạnh lẽo lắm..

Nhận xét

Tất cả thương hiệu, hình ảnh và bản quyền của bên thứ ba được sử dụng trên trang này được sử dụng cho mục đích so sánh, đánh giá. Đây là diễn đàn công khai đưa ra bình luận của người dùng về các bộ phim và các dịch vụ được lựa chọn. Do đó các quan điểm đưa ra không phải là phản ánh của Phimhay.pro.

Phimhay.pro là nền tảng cộng đồng đánh giá phim. Chúng tôi không chiếu phim trên Phimhay.pro