Thứ Sáu, tháng 8 10, 2018

Từ trong lao động không bao giờ là ngừng sáng tạo ...

Loading...

SÁNG TẠO LUÔN LUÔN KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN

Ngày xưa ép mía dùng trâu
Bây giờ xe máy còn lâu mới dừng
Con người sáng tạo vô cùng
Từ trong lao động...không ngừng đổi thay...

Загрузка...

0 nhận xét: