Thứ Bảy, tháng 8 11, 2018

Đừng xét đoán để rồi khỏi bị xét đoán...

Loading...

ĐỪNG VỘI VÀNG PHÁN XÉT NGAY CẢ KHI BẠN THẤY TẬN MẮT

P/:s: Đúng vậy ngay cả khi crush nhắn cho mình thì cũng đừng tin là cô ấy thích mình có khi là mình phải đi đổ vỏ cho thằng khác cũng nên :))

Загрузка...

0 nhận xét: