Ai vì ai, ai cho ai, chẳng quan trọng ...


Loading...
GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY

Ai vì ai , ai cho ai , chẳng quan trọng.

Đến một thời điểm, đòi hỏi sự tôn trọng tuyệt đối từ người khác dành cho mình như điều mình dành cho họ !

Tiếc là không phải ai cũng hiểu được , bớt đi vài mối quan hệ tiêu cực , thêm vài mối quan hệ tích cực, vậy thôi

Nhận xét