Bà ơi ! Gần nữa đi nào ... Để tôi căn dặn phì phào vài câu


Loading...
GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY

LỜI DẶN !

Ảnh mượn

Bà ơi ! Gần nữa đi nào !
Để tôi căn dặn phì phào vài câu
Sắp giờ kiệt sức còn đâu ?
Tôi đành đi trước về hầu cha ông
Bao năm chung chiếu chung giường
Vợ chồng chăn gối má hường có nhau
Âm dương cách biệt mới đau
Tử sinh chấm số xa nhau thật rồi
Kề cận cái chết đây rồi
Bà nên nhớ rõ lời tôi dặn dò
Suối vàng tôi đỡ bớt lo
Trần gian bà sống sao cho thuận hoà
Bảo ban con cháu trong nhà
Sống sao tâm đức là quà cúng cha
Đừng nên giả tạo ba hoa
Tham ăn vụng ở sa đà nhố nhăng
Tôi thời sắp đến giờ băng
Chút hơi thở cuối tôi thăng nhẹ nhàng
Từ mai thiếp phải xa chàng
Nhân gian gánh nặng để nàng gánh cho
Sông sâu ai biết mà dò
Tuổi thọ nhân thế là do ông trời
Bây giờ kiệt sức cạn hơi
Chào bà ở lại ! .. thảnh thơi tôi về
4/8/2018
Lời trăn chối

Nhận xét