Bỏ hết ... Bỏ hết buồn thương cõi mộng vàn
BỎ HẾT
Họa

Bỏ hết buồn thương cõi mộng vàn
Vương tình một thuở bến nồng chan
Ngày vay đắm cũ còn trông gửi
Buổi gói thề xưa vẫn lại tàn
Bởi trót yêu người nên chữ đợi
Do vùi nhớ kẻ đã lời than
Đầy ngơ ngẩn mắt mang niềm đọng
Phảng phất hồn say rũ lệ tràn .

06092018 Tay Ha

NGHÌN LẺ MỘT ĐÊM MỘNG
( Đêm thứ 122 - Nỗi Buồn Không Tên )
Xướng

Người đi để lại nhớ vô vàn
Những mảnh thơ buồn lệ chứa chan
Vết sẹo tình yêu nào dễ xóa
Màu son hạnh phúc ấy mau tàn
Tơ hồng chẳng buộc vầng trăng khóc
Chỉ thắm không luồn sóng biển than
Nắng mãi phiêu du miền đất lạ
Làm hoa thấm lạnh bởi giông tràn .

Tg : Tuyền Mai ( Suối Mai ) ngày 4/9/2018 .

Nhận xét

Tất cả thương hiệu, hình ảnh và bản quyền của bên thứ ba được sử dụng trên trang này được sử dụng cho mục đích so sánh, đánh giá. Đây là diễn đàn công khai đưa ra bình luận của người dùng về các bộ phim và các dịch vụ được lựa chọn. Do đó các quan điểm đưa ra không phải là phản ánh của Phimhay.pro.

Phimhay.pro là nền tảng cộng đồng đánh giá phim. Chúng tôi không chiếu phim trên Phimhay.pro