Chứng minh cho người
CHỨNG MINH CHO NGƯỜI
Tác giả : Vũ Lính Chiến

Nhớ anh em nhớ vô cùng
Sao lại cứ bước lạnh lùng bỏ đi
Tình này em đã khắc ghi
Em làm sao nỡ tính chi thêm buồn.

Bao nhiêu ngày tháng em luồn
Tránh cha tránh mẹ em chuồn sang anh
Tình mình em thấy mong manh
Bởi cha mẹ cấm yêu anh suốt đời.

Em muốn anh nói một lời
Nhà nghèo chung thủy có trời chứng cho
Cưới nhau về ở khỏi lo
Chịu khó cày cấy thóc kho đưa dùng.

Dù cho mưa gió bão bùng
Không sợ lo đói cứ dùng thế thôi
Vợ chồng luôn luôn sánh đôi
Sướng hưởng khổ chịu lên ngôi hơn người.

Lúc ấy cha mẹ cứ cười
Khen con tẩm tắc điểm mười tặng ban
Ai mà khó khăn hỏi han
Cũng nhiệt tình giúp chẳng than nghĩ gì.

Nhận xét

Tất cả thương hiệu, hình ảnh và bản quyền của bên thứ ba được sử dụng trên trang này được sử dụng cho mục đích so sánh, đánh giá. Đây là diễn đàn công khai đưa ra bình luận của người dùng về các bộ phim và các dịch vụ được lựa chọn. Do đó các quan điểm đưa ra không phải là phản ánh của Phimhay.pro.

Phimhay.pro là nền tảng cộng đồng đánh giá phim. Chúng tôi không chiếu phim trên Phimhay.pro