Còn phải đi


Loading...
GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY

CÒN PHẢI ĐI

Còn phải đi hăm hở trải qua ngày
Đằng sau bỏ lời giãi bày đánh thức
Vững chân bước mà lên theo đời thực
Dẫu ngắn dài xuôi định mức tràng giang

Buổi đầu tuần xếp công việc thẳng hàng
Tay sổ sách còn làm đang dang dở
Kia rối dạ câu trách hờn để lỡ
Chủ nhật này duyên nợ với vườn thi

Tiếng leng keng gióng gọi thấy thắm thì
Trời hửng sáng tay xếp ghi trình tự
Thôi thây kệ có gì lo nữa chứ
Chẳng thể dừng câu chất ngự một hai

Trót sinh ra thân cáng đáng miệt mài
Đường thiên lý nay mai càng nới rộng
Mong mỗi đẹp sắc hương trời nương đống
Dội sáng nhòa bay nồng lộng phiêu linh !

10/9/2018 Thường Lê

Nhận xét