Lính trận đêm trường ...


Loading...
GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY

“LÍNH TRẬN ĐÊM TRƯỜNG”

Qua! nay đã có một người
Nhớ em nhiều lắm !lệ rơi mi nhèm
Nghĩ rằng ôm súng là em
Để quên cảm giác thâu đêm canh dài!!

Đêm buồn:5/9
Thơ&ảnh chính hắn

Nhận xét