Men đắng ... Tình hai lối ngõ sầu anh lặng bước
MEN ĐẮNG

Tình hai lối ngõ sầu anh lặng bước
Nửa tâm hồn lịm tắt với đơn phương
Tìm môi mắt ngọt ngào chan hơi thở
Lửa hương nồng dư ảnh quyện đau thương

Vội trả hết ân tình chăn gối đượm
Bỏ con đò trơ bến rẽ sang ngang
Đêm cô vắng mái chèo soi bóng nước
Mảnh trăng tà chao nát tận đáy tim

Em lạc cảnh say hồn nơi bến lạ
Anh miên sầu sương đẫm lạnh tái tê
Đỉnh phù vân cháy thiêu ngàn hẹn ước
Nghĩa kim tiền bôi xóa khoảnh mộng mơ

Em gió thoảng qua đời thương nhói mãi
Gót âm thầm gõ bước ngẩn sao tương...
Thi vị ấy men tình ôi quá ĐẮNG
Chảy vào hồn say đắm trọn đời si.

5/9/2018 Hoàng Duy

Nhận xét

Tất cả thương hiệu, hình ảnh và bản quyền của bên thứ ba được sử dụng trên trang này được sử dụng cho mục đích so sánh, đánh giá. Đây là diễn đàn công khai đưa ra bình luận của người dùng về các bộ phim và các dịch vụ được lựa chọn. Do đó các quan điểm đưa ra không phải là phản ánh của Phimhay.pro.

Phimhay.pro là nền tảng cộng đồng đánh giá phim. Chúng tôi không chiếu phim trên Phimhay.pro