Nếu người bạn thích không thích bạn, bạn sẽ càng ngày càng thích họ ...


Loading...
GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY

Nếu người bạn thích không thích bạn, bạn sẽ càng ngày càng thích họ
Vậy nên nếu thích ai hãy nói ra
Nếu nta không đồng ý vs lời tỏ tình của bạn thì bạn thật may mắn
Mà nếu đồng ý thì thật đáng tiếc cho bạn...

Nhận xét