Ngọc lan mãi nhớ xuân xanh... Phương vĩ nở đỏ dỗi dành hè sang
Ngọc lan mãi nhớ xuân xanh
Phương vĩ nở đỏ dỗi dành hè sang
Thu êm cúc đã nở vàng
Hướng dương nở rộ ngỡ ngàng giữa đông.
.
BỐN MÙA…
(Họa: )

Thơ dường quấy động cõi lòng anh
Mãn ý từng đêm ủ mộng lành
Hạ đến mưa tràn trong cõi ảo
Thu về nắng nhẹ giữa vòm xanh
Hương nồng mãi thoảng cho tình kết
Nụ thắm hoài trông để nghĩa dành
Mỗi độ đông tàn, xuân ngó hỏi
Tư thời vũ trụ cuốn vòng nhanh…

Hồ Bất Tri.

Cho dù tóc chẳng còn xanh
Tình yêu vẫn thắm mong thành trúc mai
Phiêu du mỏi gót chân hài
Con đường thiên lí cầm tay ta mình

NGÀY YÊU

Muốn mãi đêm ngày ở cạnh anh
Vườn yêu nụ biếc vẫn thơm lành
Đôi mình quyện bóng say triền ảo
Một cõi mơ hồn thoả giấc xanh
Cứ lãng thời gian cuồn cuộn chảy
Hoài ghi kỉ niệm ấm êm dành
Hương nồng sắc gợi vòng tay ủ
Chẳng phí hoang đời mải vụt nhanh...

Huệ Trần

Nhận xét

Tất cả thương hiệu, hình ảnh và bản quyền của bên thứ ba được sử dụng trên trang này được sử dụng cho mục đích so sánh, đánh giá. Đây là diễn đàn công khai đưa ra bình luận của người dùng về các bộ phim và các dịch vụ được lựa chọn. Do đó các quan điểm đưa ra không phải là phản ánh của Phimhay.pro.

Phimhay.pro là nền tảng cộng đồng đánh giá phim. Chúng tôi không chiếu phim trên Phimhay.pro