Nụ hôn thu... Biết viết gì anh thu lá bay


Loading...
GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY

NỤ HÔN THU...

Biết viết gì anh thu lá bay
Thế thì xin tặng nụ hôn này.
Giỏi theo nắng nhẹ bay cùng gió
Gởi đến cho anh hôn ngất ngây

Nhận xét