Đơn giản khi có nhau
ĐƠN GIẢN KHI CÓ NHAU
Tác giả : Vũ Lính Chiến

Nhớ anh người lính xa nhà
Anh đi biền biệt quả là chẳng vui
Ngày qua tháng lại chẳng lui
Vẫn yêu vẫn nhớ anh vui trở về.

Em biết cầm súng là nghề
Giết giặc giữ nước nặng nề lắm cơ
Vì vậy em vẫn ước mơ
Ngày anh về phép tình thơ em dành.

Cưới nhau em sẽ ngọn ngành
Làm dâu chốn mới là thành lứa đôi
Thời gian sau đó lên ngôi
Em mẹ anh bố lứa đôi xứng tầm.

Thiên hạ bao người phải gầm
Ghen tị hạnh phúc mình hầm bấy lâu
Lớn rồi đâu phải trẻ trâu
Mà sao chấp vặt lo âu tính gì.

Mình đâu cứ phải so bì
Gia đình người khác nặng trùy hơn cơ
Chúng mình cũng chỉ ước mơ
Gia đình hạnh phúc con thơ ngoan hiền.

Ai thì cũng rất cần tiền
Từ Nam đến Bắc khắp miền như nhau
Thôi thì cuộc sống trước sau
Có sao dùng vậy trao nhau chữ tình.

Nhận xét

Tất cả thương hiệu, hình ảnh và bản quyền của bên thứ ba được sử dụng trên trang này được sử dụng cho mục đích so sánh, đánh giá. Đây là diễn đàn công khai đưa ra bình luận của người dùng về các bộ phim và các dịch vụ được lựa chọn. Do đó các quan điểm đưa ra không phải là phản ánh của Phimhay.pro.

Phimhay.pro là nền tảng cộng đồng đánh giá phim. Chúng tôi không chiếu phim trên Phimhay.pro