Phận má hồng... Đã trót sinh ra phận má hồng


Loading...
GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY

PHẬN MÁ HỒNG
Lãnh Ngộ

Đã trót sinh ra phận má hồng
Mười hai bến nước !...đục hay trong ?
Nào ai hiểu được ?...tình dâng sóng !
Một bước sa chân, cá chậu vòng !

PHẬN EM

PHẬN EM. (Ngũ thanh). Tự HỎI vì sao phận má hồng. Dần dần NGÃ úa xấu về đông. Em buồn SẮC nhạt mà thương phận. Lại chán tàn phai NẶNG mí gồng. Trách phận đêm nằm KHÔNG DẤU được. Nhìn người sáng đứng hảo HUYỀN trông. Đời...

NỖI CÔ ĐƠN

NỖI CÔ ĐƠN. Một mình trống vắng cô đơn. Em thèm nũng nịu dỗi hờn lắm không ? Bên này, bên ấy mênh mông. Thương thay thân phận má hồng đang xuân. Vì sao em vẫn ngại ngần ? Để em đau khổ âm thầm nhớ thương. Tình...

BẠC PHẬN MÁ HỒNG

BẠC PHẬN MÁ HỒNG. Từ nay suối lê đã khô giòng. Cũng chẳng còn gì để đợi mong. Nhện đã giăng đầy nơi gác tía. Bướm nay lìa bỏ chốn vườn hồng. Thân tằm vướng víu tình khung cưởi. Phận kén còn vay nợ người trồng. Một đóa...

Nhận xét