Sống nhẫn nhịn không phải là nỗi nhục


Loading...
GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY

Sống nhẫn nhịn không phải là nỗi nhục
Vì yêu đời lắm lúc phải cho qua
Hơn thua chi để cuộc sống bất hòa
Đời biết nhẫn là nhìn xa trông rộng....(st)

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT_()_

Nhận xét