Tình như thế tôi phải làm sao đây..?
TÌNH NHƯ THẾ TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY . . .

Nhớ một người đang nhớ hình ai khác
Buồn quạnh thắt nào nói được nên lời
Và cuối cùng từng dòng lệ tuôn chảy
Khi người yêu chẳng nhớ ta trong đời

Phải làm sao chót thương ai sâu đậm
Mơ cùng nhau chung lối không chia rời
Đã từng nghĩ một ngôi nhà hạnh phúc
Bầy trẻ thơ tung tăng cười từng ngày

Mà ngờ đâu cuộc sống đầy ngang trái
Người tôi thương khắc bóng ai kia rồi
Tôi nhận ra mình là người ngoài cuộc
Kiếp này chẳng có duyên nên phận rồi

Để giờ đây lang thang trong đêm lạnh
Buồn tôi khóc chẳng biết sao lúc này
Càng yêu thêm càng âu sầu thêm nữa
Vô vọng đứng người đâu hay đâu người

Mình từng đã nguyện ước tình bền chặt
Dẫu sóng gió vẫn yêu thương say nồng
Sao chẳng thấy chỉ riêng tôi quạnh vắng
Nhìn em ước cùng ai tương phùng hoài

Hỏi trời xanh sao oan nghiệt cay đắng
Cho tôi quen và thương ai quá nhiều
Rồi nhận ra tình thoáng qua như gió
Người thương ai nào có tôi trong lòng

Nhận xét

Tất cả thương hiệu, hình ảnh và bản quyền của bên thứ ba được sử dụng trên trang này được sử dụng cho mục đích so sánh, đánh giá. Đây là diễn đàn công khai đưa ra bình luận của người dùng về các bộ phim và các dịch vụ được lựa chọn. Do đó các quan điểm đưa ra không phải là phản ánh của Phimhay.pro.

Phimhay.pro là nền tảng cộng đồng đánh giá phim. Chúng tôi không chiếu phim trên Phimhay.pro