Bạn đi bar để làm gì?


Loading...
GÕ TÊN BỘ PHIM BẠN MUỐN XEM VÀO KHUNG TÌM KIẾM DƯỚI ĐÂY
Đi bar để làm gì? Có người chỉ để tận hưởng âm nhạc, có người thì muốn gặp thần tượng, coa người chỉ đơn giản thích thì đi thôi.


Anh đang nghe nhạc thôi, kệ sự đời bon chen


Anh mắt ấy


Nơi đây sương khói mờ nhân ảnh


Tương tư về ai


Yên tâm có em đây rồi


Hoàng thượng và con sen... ơ đây là...bar mà @@ sao lại có mèo nhĩ??


Đường cong em đấy mà


ui...gấu cũ of mình cũng tóc ngắn...


nát wa’ nhể...


Em cũng cong lắm đấy


HL = high life = hai lưng = quyền lực 👌

Nguồn ảnh: Ball 8