Cây ổi biết cười khiến giới khoa học không thể lý giải


Search “ChatdemTV” Để ngắm gái xinh và clip nóng trong ngày!


Cây ổi biết cười khiến giới khoa học không thể giải thích

Mình là ng làm trong ngành du lịch, đã đi và tiếp xúc khá nhiều. Cũng đã nghe tiếng về cây ổi này từ lâu, khá huyền bí.

Cây sông lâu năm tự nó có tánh Linh chuyển hóa lần lần từ từ thoát khỏi kiếp của cây cây cũng có thần cây chứ đâu phải Quỷ mà mà đo được sóng âm ở Cỏi thần cao hơn cỏi người thì Con người đâu có đầy đủ ngủ thông mà biết được cỏi thần cho nên sóng ở trên đời không có chuyện gì là không thể xẩy ra tại mặt chúng Ta là mắt thịch chưa chứng được lục Thông nên chúng Ta không thấy hết tất cả chỉ tự đoán chúng được 3 phần trăm thôi có Ai đó chịu khó đọc sách Kinh và khám phá Kinh sách thì trí Huệ mở thông thì mới hiểu về sự thật về tâm Linh là có thật còn người chưa Tin phật Pháp ắt sẽ chửi ta nói nhảm Và mê tín ôi Ai Tin hay không là quyền của họ còn mình nói là Ý riêng của mình biết thì mình nói không động tới Ai Ai chửi thì họ nhận quả báo.

Trong khuôn viên rộng lớn của Khu di tích lịch sử Lam Kinh (Thanh Hóa) có rất nhiều loài cây quý hiếm hàng trăm năm tuổi. Trong đó, ngoài 18 cây thuộc cây di sản, còn có cây ổi gãi là “cười”, cây lim “hiến thân”, tình cây đa và cây thị...