Thứ Năm, tháng 10 11, 2018

Chẳng mấy khi được thằng nyc nó nhắn tin

Loading...
Chẳng mấy khi được thằng nyc nó nhắn tin. Chửi sướng hết cả mồm.

Chén bạn ny xong giờ xin lỗi, muốn wuay lại để bù đắp tình cảm thì có ngửi được không

Chửi đã, nghe cũng đã.

Via: Nguyễn Thảo Hương
Загрузка...